Betaalbare Hosting

Uw website binnen 15 minuten online? Het kan!

Privacy Verklaring

Algemeen
Het omgaan met de persoonlijke gegevens betreffende deze site is onderworpen aan de Belgische wet (de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens.).

Persoonlijke gegevens van onze klanten die al dan niet ingegeven werden tijdens het plaatsen van een bestelling worden door ons NIET verspreid, noch verkocht aan derden. Alle persoonlijke klantengegevens worden gecodeerd en in een versleutelde databank bijgehouden. Creditcardbetalingen worden altijd door een derde partij verwerkt, TurtleHost.be heeft dus GEEN toegang tot creditcardgegevens van haar klanten.

Website
Tijdens uw bezoek aan onze website worden volgende gegevens automatisch opgeslagen:
• uw domein, locatie en ip adres
• alle informatie betreffende de pagina's die u heeft bezocht op onze site
• alle informatie die u ons vrijwillig heeft gegeven (bijvoorbeeld tijdens het plaatsen van een bestelling, inschrijven nieuwsbrief, etc.)

Deze informatie wordt onder meer gebruikt om onze website te verbeteren en om statistische gegevens te verkrijgen.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. TurtleHost.be gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.
Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van TurtleHost.be geen cookies ontvangt.

Nieuwsbrief
Bij het inschrijven op onze nieuwsbrief wordt uw emailadres, domein en ip adres opgeslagen.
Deze informatie wordt ook NOOIT verspreid, noch verkocht aan derden en zal enkel door ons gebruikt worden om u op regelmatige basis te informeren over onze diensten en belangrijke site updates. Uitschrijven op onze nieuwsbrief kan op ieder moment, gelieve ons hiervoor te contacteren.

© 2008-2024 TurtleHost.be
BTW:NL851506616B01
IBAN:NL72 ABNA 0568 6862 98
Tel:02 588 7576
Mail:info@turtlehost.be